Site Overlay

Arcadisch Madestein sceptisch over vergunning kamerverhuur Markgraaflaan 127 Vroondaal

Laatste update op 4 mei 2023


Stichting Arcadisch Madestein is sceptisch over het omzetten van de zelfstandige woonruimte Markgraaflaan 127 Den Haag Vroondaal ten behoeve van kamergewijze verhuur aan 8 bewoners. De gemeente Den Haag publiceerde op 19 april 2023 een aanvraag ontrekkingsvergunning, Markgraaflaan 127 Den Haag. De eigenaar van het pand stelt in de vergunningsaanvraag de bestemming te willen veranderen van zelfstandig woonhuis in onzelfstandige bewoning door 8 verschillende huurders.

We hebben bij de Kamer van Koophandel gekeken naar de gegevens van de eigenaar van het pand. Het gaat om Swerve Holdings BV. Het bedrijf uit Singapore zegt zich bezig te houden met software ontwikkeling en niet met bemiddeling voor buitenlandse ondernemers. Overigens ontbreekt een website en/of social media.

In de buurt WhatsApp groep en in een artikel in het AD stelt de huidige bewoner Tomoko dat niemand zich zorgen hoeft te maken. Er komen geen kamerbewoners maar de vergunning zal gebruikt worden om buitenlandse personen op deze wijze o.a. te helpen een BSN nummer. Het wekt de indruk dat de wet wordt overtreden.

I live Markgraaflaan 127 and I would like to share this information with this WhatsApp group

In fact that I have received an objection letter from the cityhall for omzetvergunnung today with a surprise

and contacted cityhall for the details

I was suggested to share this information in this group as one of a person in this group has made an objection.

The reason for sharing info yesterday is that
I wanted to help people and share information for my omzetvergunnung process.

but it turned out to be an official objection via den Haag which is a pity and surprise without being asked for the reasons and background.

Due to my nature of company activities
I am supporting a new entrepreneurs from foreign countries. Mainly my county from Japan.

In the Netherlands, it is hard to find a house immediately, therefore they need to stay at a hotel until they have a tenancy agreement.

Especially the start up with children, they want BSN number to apply for health insurance. If you have a child in a different country, you will understand how they are worried if something happens.

My omzetvergunnung is ONLY registration purposes faster bank account/ business registration at KVK/ residence permit/ health insurance.

Even nobody else is living in my house , only for this purpose,
I have submitted a special noise report which costs 1500EUR and vergunning is 500EUR in comply with the regulation.

If you want to know more information, please kindly contact me.

I have explained to my next door neighbour for this permit already.

I am not good at writing Dutch language but I speak a bit of Dutch if you do not understand my explanation in English.

I would prefer open communication for any issues and doubt before making an official statement.

Thank you for reading a long message and I hope the people will understand my situation.

Tomoko. 06-420-35067

Since I was so busy, I was not aware of all the messages.

There was a concern about student housing ( from this group chat) and parking (from another group chat).

I understand all the concerns.

But it is an assumption and could have clarified before making an official objection.

I want to clarify that no visitors come to my house during the process; this is just a paperwork.

Hence, that will never cause a problem with the parking. This is not a student housing either.

I also believe the comments about certain nationality is not relevant in public discussion like this group chat with all due respect.

If you have any further questions, please kindly contact me directly.

Tomoko, Bewoners van Markgraaflaan 127

Bij de Kamer van Koophandel kwamen we het volgende tegen:

  • Swerve Holdings BV
  • Swerve Holdings BV concernrelaties
  • Swerve Netherlands BV

Naast het twijfelachtige doel van de vergunningsaanvraag hebben we ook nog eens te maken met de omgeving die hier last van zou kunnen krijgen. Vroondaal dient beschermt te worden tegen (onnodige) overlast en eventuele verloedering. Stichting Arcadisch Madestein beschermt o.a. de natuur en bewoners van Madestein/Vroondaal.

Een belangrijke vorm van overlast met betrekking tot verkamering van rijtjeshuizen of 2-onder-1-kap woningen zoals de Markgraaflaan 127 is geluidsoverlast. Dit uit zich doordat er in de verkamerde panden bijvoorbeeld meer feestjes plaatsvinden maar ook en vooral doordat men op andere momenten, vaker ’s avonds laat en ’s nachts vertrekt en thuiskomt en dat dit gepaard gaat met meer geluid, niet in de laatste plaats omdat men vaker met meer mensen aanwezig is in het pand. Voor wat betreft geluid is het ook belangrijk om op te merken dat directe buren van een verkamerd pand vaak meer last hebben van contactgeluid. Dit komt omdat in een reguliere woning met gezinsbewoning de slaapkamers een beperkt gebruik kennen maar in verkamerde woningen deze slaapkamers feitelijk als hoofdverblijf dienen voor de bewoners hetgeen meer overlast oplevert dan in de oude situatie waar het een slaapkamer was die in hoofdzaak alleen voor de nachtrust werd gebruikt. In het geval van de Markgraaflaan 127 wordt er met deze vergunning toestemming geven om 8 onzelfstandige bewoners de helft van de 2-onder-1-kap te laten bewonen.

De ervaring leert dat bewoners van verkamerde panden zich minder bekommeren om de uiterlijke staat en het onderhoud van de woning en tuin. Ook bij de eigenaren van die panden ligt die zorg een stuk lager dan bij eigen bewoning door de eigenaar. Dit alles maakt dat de panden en de tuin er slechter uitzien en dat verloedering dreigt op te treden met impact voor de leefomgeving van de wijk in zijn geheel.

Verkamering heeft per geval impact, maar een stapeling van verkamering in een buurt en/of straat leidt tot een impact die groter is dan de som der delen. Op de Markgraaflaan 127 heeft zich een financiele holding BV gevestigd. Deze vestiging heeft een directe link met een buitenlands bedrijf uit Singapore. Verder wordt er op socialmedia in de buurtapp door de huidige bewoner geschreven dat er een commercieel doel zit achter deze omzetvergunning. Het is blijkbaar commercieel interssant om woningen in Vroondaal te verhuren. De kans is dus groot dat er hierop volgend in het Westmadepark (wijk in Vroondaal) nog meer panden worden opgekocht en verkamerd. De stapeling van verkamering en daarmee de stapeling van de hierboven genoemde problemen zal leiden tot aantasting van de leefbaarheid. De mensen die in deze verkamerde panden wonen hebben doorgaans minder binding met de straat of buurt omdat hun bewoning veelal van tijdelijke aard is. Zij maken over het algemeen minder contact met hun woonomgeving en zorgen daarmee voor een verlies aan sociale cohesie in een straat. Dit kan verergeren in straten waar meerdere panden worden verkamerd. Zou deze trend zich doorzetten dan kan dit zijn weerslag hebben op de gehele wijk.

Voor het verstrekken van de vergunning heeft de gemeente de impact op de wijk en omgeving niet vastgesteld, de gemeente stel alleen te gaan handhaven. Ook heeft de gemeente geen check gedaan op bouweisen maar informeert alleen over de eisen.

Verder stelt de gemeente in hun woonagenda dat “De gemeente zal in verband met de schaarste aan woonruimte in principe niet meewerken aan een onttrekkingsvergunning”

Foto Google Maps
Onttrekkingsvergunning, Markgraaflaan 127 te Den Haag - gmb-2023-172149